Kontakt

Kontakt

Kontakt

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
01-813 Warszawa
ul. Marymoncka 34
NIP 118-04-77-269
 
tel.: +48 22 834 11 42
tel.: +48 22 834 11 45
www.pzpc.pl 
e-mail: biuro@pzpc.pl
 
PKO BP SA XV O/Centrum W-wa
77 1020 1156 0000 7502 0057 7478
 

Prezes PZPC

MARIUSZ JĘDRA

e-mail: olimpijczyk1@vp.pl

GSM: 696 520 128

Sekretarz Generalny

Halina Pikuła 
e-mail: halina.pikula@pzpc.pl
GSM: 722 122 015

KSIĘGOWOŚĆ

- faktury

- płatności

- rozliczenia

Główna Księgowa

DANUTA UTNICKA

e-mail: danuta.utnicka@pzpc.pl

Tel.  +48 22 834 11 42

Tel.: +48 22 834 11 45

Aneta Kaniuk

Specjalista ds. finansowych

e-mail: biuro@pzpc.pl

Edyta Więckowska
Specjalista ds. finansowych
e-mail: edyta.wieckowska@pzpc.pl

GSM: 722 122 055

PR I RELACJE Z MEDIAMI

Marek Kaczmarczyk
Specjalista - Rzecznik Prasowy
e-mail: marek.kaczmarczyk@pzpc.pl
GSM: 722 122 025

DZIAŁ SZKOLENIA
Bogusław Maliszewski

Kierownik Wyszkolenia
e-mail: boguslaw.maliszewski@pzpc.pl 
GSM: 722 122 045

KATARZYNA KONARSKA
Specjalista ds. szkolenia
e-mail: katarzyna.konarska@pzpc.pl

GSM: 722 122 250

Monika Olszewska 
Specjalista ds. szkolenia (Adams, odżywki, sprzęt sportowy)
e-mail: monika.olszewska@pzpc.pl 
GSM: 722 122 505 

DZIAŁ SPORTOWY

Rafał Grążawski 

Specjalista ds. szkolenia i promocji
e-mail: rafal.grazawski@pzpc.pl
GSM: 722 122 035

TOP